Gyártók
Barva
Velikost
Ár

Obuv

Obuv
Mutat:
Rendezés:
3 (35.5), 4 (36.5), 5 (38), 5½ (38.5), 6 (39), 6½ (40)
29.307 Ft 15.089 Ft Nettó: 12.470 Ft
3 (35.5), 4 (36.5), 5 (38), 5½ (38.5), 6 (39), 6½ (40)
31.524 Ft 16.207 Ft Nettó: 13.394 Ft
3 (35.5), 4 (36.5), 5 (38), 5½ (38.5), 6 (39), 6½ (40)
36.779 Ft 18.648 Ft Nettó: 15.412 Ft
7 (41), 8 (42), 9 (43), 10 (45), 11 (46), 12 (47)
42.034 Ft 21.313 Ft Nettó: 17.614 Ft
7 (41), 8 (42), 8½ (42.5), 9 (43), 9½ (44), 10 (45), 11 (46), 12 (47)
46.953 Ft 23.978 Ft Nettó: 19.817 Ft