28 S, 30 S, 30 R, 32 S, 32 R, 32 L, 34 S, 34 R, 34 L, 36 R
30.765 Ft 10.741 Ft
text_tax 8.877 Ft

Kelt.cz | Sport & Fashion